Scrolla ned

Efter kriget

från 1992

1992 hittade säkerhetstjänsten Abimael Guzmans och centralkommittens gömställe i ett hus i Lima. Guzman visades upp för världspressen i en gallerbur och Sendero började falla samman.

Bakom galler

1992 hittade säkerhetstjänsten Abimael Guzmans och centralkommittens gömställe i ett hus i Lima. Guzman visades upp för världspressen i en gallerbur och Sendero började falla samman.

Abimael Guzman

1992

© Oscar Medrano
Samma år som Guzman fängslades stängde president Alberto Fujimori parlamentet och skaffade sig diktatorisk makt. Det skulle ta åtta år och avslöjandet av regimens dödspatruller och en jättelik korruptionsskandal med hans främsta medarbetare Vladimiro Montesinos innan demokrati åter infördes i Peru.
Montesinos handing over money
Korruptionen avslöjades med offentliggörandet av videoinspelningar som Montesinos själv gjort när han överlämnande tusentals dollar till mängder av makthavare vars lojalitet han köpt.
Abimael Guzman

Efter Fujimoris fall bildades en Sannings- och försoningskommission som publicerade sin rapport om kriget 2003. Runt 70.000 människor hade dött.

De flesta offren var civila ur den fattiga Andinska befolkningen. Sendero ansågs vara ansvariga för mer än hälften av dödsfallen. Staten och dess olika väpnade grenar för de övriga. Se: http://www.cverdad.org.pe

Abimael Guzman, Fujimori och hans rådgivare Montesinos sitter alla i fängelse. Men Peru har inte kommit till ro trots stark ekonomisk tillväxt pga höga priser på de mineraler som är ryggraden i landets exportbaserade ekonomi.

Sannings och Försoningskommissionen kom till slutsatsen att krigets främsta orsaker var de djupa sociala orättvisorna i Peru. Deras rekommendationer för framtiden var att detta måste förändras för att inte riskera en upprepning av våldet. Men mycket litet i den riktningen har åstadkommits.

Graves being excavated © Vera Lentz
Valda vänsterregimer i Perus grannländer Ecuador och Bolivia har under mer än ett decennium genomfört stora reformer för att integrera urbefolkningarna och utjämna sociala skillnader. Men i Peru har konservativa krafter behållt makten genom att utnyttjat folkets upplevelse av Senderos terror för att svartmåla även försiktiga reformförsök.

Presidenterna

Alan Garcia som var ansvarig för fängelsemassakern 1986 - där Claudio dog - drev Peru till ekonomisk ruin vid samma tid. Trots det lyckades han bli återvald 2006. Så länge han var president kunde han inte åtalas för sina brott och hans förankring i maktens inre ketsar har hittills förhindrat åtal även sedan hans imunitet upphört.

Ollanta Humala efterträdde Alan Garcia efter att knappt ha besegrat Keiko Fujimori - dotter till den avsatte och fängslade diktatorn Alberto Fujimori. I avsaknad av en verklig reformpolitik och organiserat folkligt stöd föll Ollanta snabbt till föga för det konservativa etablissemangets tryck.

Peru lever i skuggan av sin våldsamma historia. Det visade också de starka reaktionerna på Storm Över Anderna vid Perupremiären i augusti 2014. Men de visade samtidigt att många Peruaner vill göra upp med det förflutna och ändra sitt lands historia.