Scrolla ned

Sendero Luminoso

och Våldet

Senderos uppror hade en ideologisk bakgrund. I juli 1975 var Mikael Wiström närvarande på den radikala peruanska bondeorganisationen CCP’s kongress. Man samlades på ett av de övertagna godsen i trakten.

Sendero och Våldet

Senderos uppror hade en ideologisk bakgrund. I juli 1975 var Mikael Wiström närvarande på den radikala peruanska bondeorganisationen CCP’s kongress. Man samlades på ett av de övertagna godsen i trakten.

Jord och Nationell frihet

Wiströms bilder från kongressen berättar om den tidens ideologiska strömningar. På bilden på väggen står det : ”För jord och nationell frihet.” Vid denna tid var detta ett allmänt krav i hela den tidigare koloniserade världen. På bordet står en byst av Mao Tse Tung, ledare av Kinas kommunistiska bonderevolution.

Men de politiska projekten för nationell befrielse som inspirerades av revolutioner som de Kinesiska och Kubanska mötte våldsamt motstånd. Che Guevara mördades 1967 i sitt försök att leda de Bolivianska bönderna till revolution.
Salvador Allende 1973
I Chile dog president Salvador Allende 1973 när han med vapen i hand förgäves försvarade sin demokratiskt valda socialistiska regering mot kuppmakaren general Pinochet.
Andres Luna Vargas and Julio Cesar Mezzich
Tittar man närmare på bilderna från den Peruanska bondekongressen 1975 kan man stående till vänster om Mao-bysten se Andres Vargas Lunas som tillhörde den kommunistiska organisationen Vanguardia Revolucionaria. Till höger om bysten sitter Julio Cesar Mezzich , som också han i detta ögonblick fortfarande tillhörde Vanguardia Revolucionaria.
Julio Cesar Mezzich hade deltagit i samma jordockupationer som Flors far Samuel. Tillfället när han 1979 går över till den väpnade revolutionens väg finns dokumenterat i Storm Över Anderna. Det gick rykten att han var Abimael Guzmans tilltänkta efterträdare. De flesta anser idag att han dog under kriget.

1980 lämnade Perus militärer över makten till en demokratiskt vald regering. De flesta vänsterpartier deltog i valet med en gemensam lista men förlorade mot en konservativ kandidat. Sendero hade länge förberett en annan väg. Dagen innan valet attackerade man den avlägsna Andinska orten Chuschi och brände valurnorna.

Abimael Guzman, filosofilärare på Universitetet i Ayacucho , hans hustru Augusta La Torre och andra ledare av lokalt Andinskt ursprung hade inlett en väpnad kamp om makten. Med den kinesiska revolutionen som förebild planerade Sendero att med de fattiga böndernas stöd först inta landsbygden. Sedan skulle man inringa städerna och störta den borgerliga staten. På propagandamålningen med Guzman står förkortningen ILA för ”Inicio de la Lucha Armada – Inledning av den Väpnade Kampen.”

I de centrala Anderna lyckades Sendero först skaffa sig ett relativt omfattande stöd. Valet hade inte ingjutit hopp hos Perus fattiga. I Andinska byar och städer som sedan länge var övergivna av staten började Sendero straffa lokala brottslingar och korrupta myndighetsrepresentanter. Man startade partiskolor och ersatte den lokala förvaltningen med egna partimedlemmar.
© Oscar Medrano
Lokalbefolkningen stödde inte sällan Senderos initiativ. Andra gånger accepterade man i tysthet förändringarna som man gjort så många gånger förut i historien när nya auktoriteter tagit makten.

Ursprunget

Regeringen i Lima underskattade till en början grovt omfattningen av Sendero Luminosos uppror. Det tog mer än ett år av ständigt ökande inflytande från Sendero innan armen sattes in och tog över styret av provinsen Ayacucho, som var upprorets centrum. Helt utan kontroll från civila myndigheter utvecklade armen en förödande brutalitet också mot en stor del av civilbefolkningen.

Sendero besvarade repressionen med lika stor brutalitet och konflikten eskalerade snabbt till regelrätta massakrer från båda sidor. Militärens rasism och frånvaro av respekt för ursprungsbefolkningens kultur och rättigheter underblåste våldet. Men Guzmans ideologiska förakt för den andinska kulturen och den nästa religiösa våldsdyrkan inom Sendero spelade också en stor roll för konfliktens blodiga utveckling.
Den kamp för rättvisa som utan tvivel motiverat många av Senderos ledare och anhängare hamnade snabbt i bakgrunden inför krigets realiteter. Men detta verkade inte bekymra Abimael Guzman som slog fast att ”Allt utom makten är en illusion”.
Staten och Sendero drev tillsammans Peru allt djupare in i kriget. Alan Garcia vann presidentvalet 1985 med förlorade snabbt kontrollen över såväl ekonomin som kriget mot Sendero.
© Jaime Razuri

Peru sjönk allt djupare ned i fattigdom och i juni 1986 massakrerade armen hundratals fångar som misstänktes för att tillhöra Sendero när de protesterade mot förhållandena i fängelserna.

Flors bror Claudio var en av dem och hans historia spelar en viktig roll i Storm Över Anderna.

Ruinerna på fängelseön Fronton är fortfarande en öppen anklagelse mot den tidigare presidenten Alan Garcia som bar ansvaret för massakern 1986.