Scrolla ned

Den Spanska Invasionen

Nueva Corónica y Buen Gobierno

Det handskrivna manuskriptet ”Nueva Corónica y Buen Gobierno” – ”Ny krönika och god regering” från 1615 har en viktig roll i Storm Över Anderna. Förfärad av vad han
bevittnat arbetade den infödde Guaman Poma på boken under många år. Det är omöjligt att förstå Peru utan den historia som Pomas bok beskriver.

Guaman Poma och
den Spanska invasionen

Det handskrivna manuskriptet ”Nueva Corónica y Buen Gobierno” – ”Ny krönika och god regering ” från 1615 har en viktig roll i Storm Över Anderna. Förfärad av vad han bevittnat arbetade den infödde Guaman Poma på boken under många år. Det är omöjligt att förstå Peru utan den historia som Pomas bok beskriver.

Ny krönika och god regering

Pomas avsikt var att varna den Spanska kungen Filip III för de fruktansvärda konsekvenser förtrycket i vicekonungadömet Peru skulle få, såväl för Peruanerna som för vicekonungadömet självt.

Det är inte känt huruvida Filip III någonsin läste manuskriptet även om man vet att det fördes till Spanien i början av sextonhundratalet. Genom olika förvecklingar kom manuskriptet sedan i det Danska hovets ägo. De 1189 sidorna med sina 398 teckningar är den första mer omfattande dokumentationen av kolonialismens följder, gjord av en infödd författare.

Den av Kungliga Biblioteket i Köpenhamn digitaliserade versionen av manuskriptet kan studeras via: http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/frontpage.htm

Inkacivilisationen skapade ett rike som sträckte sig från dagens Chile till Ecuador. Vägar, broar och städer med arkitektur i precisionsbearbetad sten som i det berömda Machu Picchu fanns över hela riket. En välfungerande statlig administration höll riket samman och lagrade bl. a. stora reserver av förnödenheter för medborgarna i händelse av kriser.
Machu Picchu © Martin Chambi

När Spanjoren Fransisco Pizarro 1532 invaderade Peru från havet hade han bara 168 män med sig.

Men med en kombination av överlägsen vapenteknik, bedrägeri och ett hänsynslöst utnyttjade av de existerande motsättningarna inom Inkariket lyckades spanjorerna i sitt erövringskrig.

Det Spanska vicekonungadömet Peru skapades och gav upphov till en ständig ström av rikedomar till Spanien, främst i form av ädla metaller. Detta kapital spelade en stor roll för den industriella revolutionen i Europa. I Peru ledde det samtidigt till den existerande civilisationens undergång, massdöd och fruktansvärd misär hos den infödda, förslavade befolkningen. Med våld skapades en kolonial och feodal ordning som kom att vara i århundraden.
© Martin Chambi
De sociala och etniska motsättningar som fortfarande dominerar Peru skapades under den här tiden.
© Martin Chambi